خانه اخبارحقوقحقوق ملی زندانی سیاسی اعتصابی کُرد به قرنطینه‌ی زندان طبس منتقل شد.

زندانی سیاسی اعتصابی کُرد به قرنطینه‌ی زندان طبس منتقل شد.

by KHRN

یکی از نزدیکان محمد امین عبدالهی زندانی سیاسی کُرد به شبکه‌ی حقوق بشر کُردستان گفت که محمد امین عبدالهی از صبح روز سه شنبه ۱۳ مردادماه در اعتراض به توقف مرخصی و عدم موافقت با اعطای آزادی مشروط از سوی دادستانی اقدام به اعتصاب به غذا کرد.

به گفته‌ی این منبع، محمد امین عبدالهی بعد از نوشتن نامه به مسولین زندان و دادستانی و اعلام رسمی درخواستهایش اقدام به اعتصاب غذا کرده است. مسولین زندان طبس نیز بعد از ظهر همانروز اقدام به احضار وی به نگهبانی کرده و بعد از زدن دست بند و پابند او را به قرنطینه‌ی زندان منتقل کردند. هم اکنون ایشان در سلولهای انفرادی که فاقد امکاناتی لازم است خنک کننده و در گرمایی شدید نگهداری می‌شود.

منبع مذکور در خصوص سابقه‌ی این زندانی سیاسی به شبکه‌ گفت محمد امین عبدالهی در پاییز سال ۸۴ در حالی که ۱۷ سال سن داشت در شهر بوکان به همراه قادرمحمدزاده بازداشت شد. بعد از چند ماه نگهداری در سلولهای انفرادی بازداشتگاههای اداره‌ی اطلاعات در شهرهای مهاباد و ارومیه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند و بعد از ۱۵ ماه از سوی شعبه‌ی یک دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه دادگاهی شدند و به همین اتهام محمد امین عبدالهی به ۱۸ سال زندان و تبعید به زندان طبس محکوم شد. ایشان هم اکنون در دهمین سال تحمل حبسش در حالی که فاقد سابقه‌ی کیفری بوده از حق استفاده از آزادی مشروط محروم شده است.

اخبار مرتبط: