خانه اخبارآزادیآزادی بیان انتقال یک معلم کُرد به زندان مهاباد جهت اجرای حکم حبس