خانه اخبارحقوقحقوق ملی ترور یکی از فعالین کُرد در اقلیم کُردستان