خانه اخبارحقوقحقوق ملی قتل یک شهروند کُرد توسط نیروهای امنیتی در میاندوآب