خانه اخباراعدامها احراز هویت سه زندانی اعدام شده در ارومیه

احراز هویت سه زندانی اعدام شده در ارومیه

by KHRN

بامداد روز چهارشنبه ۱۳ تیر ماه از چهار زندانی متهم به قتل که جهت اجرای حکم به سلولهای انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بودند، سه زندانی شامل یک زندانی زن اعدام و یک زندانی نیز رضایت ولیای دم کسب نمود و به داخل بند بازگرداننده شد.

هویت سه زندانی اعدام شده که توسط شبکه حقوق بشر کُردستان احزار شده، گلی حاجی پور از بند زنان و دو زندانی دیگر به نام‌های محمد روشنی و شهباز ابراهیمی است.

تاکنون خبر اجرای حکم اعدام این سه زندانی از سوی رسانه‌های رسمی اعلان نشده است.

لازم به ذکر است بیشتر اجرای حکم اعدام‌ها در زندان مرکزی ارومیه به صورت گروهی انجام می‌شود و به جز در موارد خاص، خبر اجرای حکم اعدام‌‌ها در این زندان از سوی رسانه‌های رسمی اعلان نمی‌شود.

شهباز ابراهیمی

اخبار مرتبط: