خانه اخبارآزادیآزادی تجمعات تعطیلی بخشی از بازار کرمانشاه در اعتراض به نوسان نرخ ارز

تعطیلی بخشی از بازار کرمانشاه در اعتراض به نوسان نرخ ارز

by KHRN

با آغاز اعتراضات بازاریان به نوسانات نرخ ارز در برخی نقاط ایران از جمله تهران، برخی از کسبه شهر کرمانشاه نیز با بستن مغازه‌های خود به این اعتراضات پیوستند.
شبکه حقوق بشر کُردستان مطلع شده است که روز گذشته ۴ تیرماه، اکثریت مغازه‌داران پاساژ ارگ کرمانشاه با بستن مغازه‌های خود به اعتراضات سراسری پیوسته‌اند.
به گزارش منابع مختلف در این شهر، نیروهای ضد شورش و یگان ویژه نیز با حضور در این مجتمع تجاری با تعدادی از کسبه معترض درگیر شده و آنان را تحت فشار قرار داده اند که مغازه‌های خود را باز کنند.

همچنین در ادامه این اعتراضات، امروز ۵ تیرماه در دومین روز این اعتراضات علاوه بر پاساژ ارگ، مغازه‌داران پاساژ حافظ، سروش و همچنین بازار زرگران شهر کرمانشاه نیز با بستن مغازه‌های خود و برپایی تجمعاتی، اعتراض خود را به نوسانات قیمت ارز نشان دادند.
گزارشات دریافتی از کرمانشاه حاکی از آن است که نیروهای یگان ویژه نیز به هدف پایان دادن به این اعتراضات در بخش‌هایی که مجتمع‌های تجاری و بازار اصلی شهر کرمانشاه مشهور به «تاریکه بازار» واقع است، مستقر شده‌اند.

اخبار مرتبط: