خانه اخبارزندانیان آزادی دو زندانی سیاسی کُرد بعد از تحمل بیش از ده سال حبس

آزادی دو زندانی سیاسی کُرد بعد از تحمل بیش از ده سال حبس

by KHRN

دو زندانی سیاسی کُرد بعد از سپری کردن بیش از ده سال از دوران محکومیت خود با اعمال ماده تجمیع احکام از زندان آزاد شدند.

شبکه حقوق بشر کُردستان مطلع شده است که روز گذشته ۲۸ خردادماه، «سید سامی حسینی» و همچنین «سید جمال محمدی» که یعد از بازداشت در تاریخ ۱۵ خردادماه سال ۱۳۸۷ به ۲۵ سال زندان محکوم شده بودند، در نهایت بعد از اعمال ماده ۳۴، ماده تجمیع احکام از زندان مرکزی ارومیه آزاد شدند. نامبردگان که قرار بود در تاریخ ۲۴ فرودین ماه امسال آزاد شوند در نهایت با تاخیری دو ماهه دیروز آزاد شدند.
قابل ذکر است که دو زندانی سیاسی مذکور بعد از بازداشت توسط نیروهای اداره اطلاعات «سلماس» در تاریخ ۱۵ خردادماه سال ۱۳۸۷ از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب «خوی» به اتهام عضویت در پژاک و محاربه به اعدام محکوم شدند. این حکم بعدا نیز در دادگاه تجدید نظر ارومیه مورد تایید قرار گرفت.
بعدا در اواخر سال ۹۰ در حالی که با درخواست اعاده دادرسی احکام این دو زندانی سیاسی در دیوان عالی کشور موافقت شد، احکام نامبردگان در تابستان سال ۹۱ در شعبه یک دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «چابک» به ده سال توام با تبعید به زندان مرکزی قزوین کاهش پیدا کرد. همچنین آنان در سال ۹۲ ،از سوی شعبه ۱۶ دادگاه کیفری «ارومیه» به ریاست قاضی «ابراهیمی» به سه اتهام مشارکت در قتل، ضرب و جرح عمدی و تخریب اموال دولتی در دو دادنامه مجزا مجموعا به ۱۵ سال حبس دیگر محکوم شدند.
این دو زندانی سیاسی که در اواخر آبان‌ماه سال ۹۴ از زندان مرکزی ارومیه به زندان «چوبیندر» قزوین تبعید شده بودند و روز ۱۶ اردیبهشت ماه امسال نیز بعد از بیش از ده سال حبس مجددا به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

اخبار مرتبط: