خانه اخبارآزادیآزادی تجمعات برگزاری سه تجمع اعتراضی در کرمانشاه، سردشت و ارومیه