خانه اخباراعدامها چهارمین سالگرد اعدام شیرکو معارفی – فایل گفتگوی صوتی این زندانی قبل از اعدام