خانه اخبارآزادیآزادی بیان محرومیت از حق تحصیل یک دانشجوی کُرد در مقطع کارشناسی ارشد