خانه اخبارآزادیآزادی تجمعات خبر فوری: اعتصاب و تجمع گسترده شهروندان بانه‌ای در اعتراض به کشتار کولبران مرزی