خانه مطالب بیانیه اعتراضی جمعی از روزنامه‌نگاران در خصوص تعیین شرط زبان آثار به فارسی برای عضویت در IFJ