خانه بیانیه‌ی مطبوعاتی درخواست شبکه حقوق بشر کُردستان از شاهدان و خانواده قربانیان کشتار شهروندان کُرد شهرستان ماکو در سال ۸۴