خانه اخبارآزادیآزادی مذهب ضرب و شتم و تخریب اموال زندانیان سنی‌مذهب زندان رجایی شهر کرج

ضرب و شتم و تخریب اموال زندانیان سنی‌مذهب زندان رجایی شهر کرج

by KHRN

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که صبح روزیکشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۸، گارد ویژه زندان رجایی‌شهر کرج اقدام به بازرسی سالن ۱۱ این زندان، محل نگهداری زندانیان سنی‌مذهب کرده‌اند، این نیروها به هنگام بازرسی بدنی زندانیان به آنها بی‌احترامی کرده و همین امر موجب بروز تنش در این بند شده است.

یک منبع مطله در این خصوص در گفتگویی با شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «نیروهای گارد ویژه زندان از همان آغاز بازرسی به دنبال بهانه برای سرکوب زندانیان سنی‌مذهب بودند. از زمان انتصاب الله‌کرم عزیزی به عنوان رئیس این زندان این چندمین بار است که نیروهای گارد ویژه به بهانه‌های مختلف با زندانیان این سالن درگیر می‌شوند».

به گفته این منبع نیروهای گارد ویژه به هنگام درگیری اقدام به تخریب، شکستن و مصادره وسایل شخصی زندانیان کرده و برخی از وسایل مصادره‌شده را به انبار زندان منتقل کرده‌اند.

همچنین این نیروها جیره غذایی زندانیان را نیز با خود برده‌اند. این رفتار پیشتر نیز از نیروهای گار ویژه سر زده و اقدامات تنبیهی مسئولین زندان را به دنبال داشته است. اما از زمان روی کار آمدن الله‌کرم عزیزی این نیروها آشکارا اقدام به این کار می‌کنند. 

گفته می‌شود که در پی درگیری نیروهای گارد ویژه با زندانیان سالن ۱۱ تمام تماس‌های تلفنی این سالن با بیرون از زندان به مدت یک روز قطع شد.

زندانیان سنی‌مذهب که اکثریت آنها از شهروند کُرد هستند را از حدود یک سال پیش به سالن ۱۱ اندرزگاه ۴ زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شده‌اند. مدیر اندرزگاه ۴ «ولی محمدی» است که همزمان مدیریت داخلی زندان را نیز به عهده دارد.

اخبار مرتبط: