خانه اخباربازداشت شهروندان بازداشت دكتر امید مدرسی، پزشک و فعال سرشناس در مریوان

بازداشت دكتر امید مدرسی، پزشک و فعال سرشناس در مریوان

by KHRN

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان دکتر امید مدرسی، دندانپزشک و از فعالین مدنی شناخته شده در مریوان، حدود دو هفتە پیش از سوی نیروهای امنیتی وابسته به ادارە اطلاعات مریوان بازداشت شدە است.

ماموران امنیتی روز چهارشنبە دوم بهمن ماە با مراجعه به مطب شخصی دکتر مدرسی، وی را بازداشت و بە بازداشتگاە ادارە كل اطلاعات استان كردستان در سنندج منتقل کرده‌اند. علی‌رغم گذشت بیش از دو هفتە، هنوز دلیل بازداشت این شهروند کُرد که از خیرین و چهره‌های سرشناس مریوان است، مشخص نیست.

به نظر می‌رسد تاخیر در اعلام خبر بازداشت دکتر مدرسی نتیجه فشار نهادهای امنیتی باشد که هموارە بر خانوادە بازداشت‌شدگان برای عدم انعكاس خبر دستگیری نزدیكان‌شان اعمال می‌شود.

اخبار مرتبط: