خانه اخبارقربانیان انفجار مین یک شهروند کُرد بر اثر انفجار مین پایش را از دست داد