خانه اخبارآزادیآزادی بیان صدور حکم حبس و تداوم بازداشت شماری از معترضان به حمله ارتش ترکیه به شمال و شرق سوریه