خانه اخبارآزادیآزادی بیان وکیل محسن لرستانی: دادگاه موکلم بدون اطلاع و حضور من برگزار شده است