خانه اخبارآزادیآزادی بیان مریوان؛ یک شهروند کُرد از اتهامات عنوان‌شده تبرئه شد