شبکه‌ی حقوق بشر

کردستان

اعدامها

شکنجه

کولبران

دانشجویان

محیط زیست

حقوق ملی

حقوق زن

حقوق کارگری

آزادی مذهب

بی اطلاعی از سرنوشت یک فعال بازداشتی یارسانی در کرج

با گذشت بیش از دو ماه بیخبری در خصوص سرنوشت یکی از فعالان یارسانی ساکن مهر شهر کرج و پیگیریهای خانواده ایشان، همچنان اطلاعی از سرنوشت وی کسب نشده است. یک منبع اگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت: سید پیمان پدرود، از فعالین یارسانی ساکن کرج ۸... ادامه مطلب

Copyright © 2015 KHRN.