شبکه‌ی حقوق بشر

کردستان

اعدامها

شکنجه

کولبران

دانشجویان

محیط زیست

حقوق ملی

حقوق زن

حقوق کارگری

آزادی مذهب

انتقاد حاکم شرع مردمی کردستان از تداوم تبعیض علیه اهل سنت در ایران

شبکه حقوق بشر کردستان- حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان و مدیر مدرسه‌ علوم دینی امام بخاری سنندج با انتشار نامه‌ای سرگشاده به مناسبت هفت وحدت از تداوم تبعیض علیه اهل سنت در ایران انتقاد کرد. این روحانی برجسته کُرد که سالهاست از سوی نهادهای... ادامه مطلب

Copyright © 2015 KHRN.