شبکه‌ی حقوق بشر

کردستان

اعدامها

شکنجه

کولبران

دانشجویان

محیط زیست

حقوق ملی

حقوق زن

حقوق کارگری

آزادی مذهب

اعتصاب غذای یک زندانی سنی مذهب کُرد در زندان رجایی شهر کرج

نامق دلدل، زندانی عقیدتی اهل سنت محبوس در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به عدم‌ رسیدگی پزشکی به وضعیت سلامتی خود و دیگر زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت این زندان از روز گذشته اقدام به اعتصاب غذا کرده است. شبکه حقوق بشر کُردستان مطلع شده است ک... ادامه مطلب

Copyright © 2015 KHRN.