شبکه‌ی حقوق بشر

کردستان

اعدامها

شکنجه

کولبران

دانشجویان

محیط زیست

حقوق ملی

حقوق زن

حقوق کارگری

آزادی مذهب

نامه سرگشاده حمزه درویش، زندانی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج

شبکه حقوق بشر کردستان، ۷ اسفند ۱۳۹۷: حمزه درویش، زندانی اهل سنت که از سال ۱۳۹۵ با حکم ۱۸ سال حبس در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد با انتشار نامه‌ای سرگشاده از فشار‌ها بر زندانیان اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج خبر داده است. حمزه درویش به... ادامه مطلب

Copyright © 2015 KHRN.