شبکه‌ی حقوق بشر

کردستان

اعدامها

شکنجه

کولبران

دانشجویان

محیط زیست

حقوق ملی

حقوق زن

حقوق کارگری

انتشارات

آزادی مذهب

انتقال یک زندانی سنی‌مذهب محکوم به اعدام به مکان نامعلوم

داوود میهن‌دوست، زندانی سنی‌مذهب کُرد که در خردادماه امسال از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “عضویت در گروه‌های سلفی ” به اعدام محکوم شده بود، از سوی نیروهای امنیتی از بند ۱۳ به مکانی نامعلوم منتقل شده است. این انتقال ناگهانی... ادامه مطلب

Copyright © 2015 KHRN.