شبکه‌ی حقوق بشر

کردستان

اعدامها

شکنجه

ضرب و شتم شدید پنج زندانی سیاسی و مذهبی کُرد توسط زندانیان جرائم خطرناک و مسئولین زندان مرکزی ارومیه

ضرب و شتم شدید پنج زندانی سیاسی و مذهبی کُرد توسط زندانیان جرائم خطرناک و مسئولین زندان مرکزی ارومیه

روز گذشته پنج زندانی سیاسی و مذهبی کُرد محبوس در بند ۱ روان درمانی زندان مرکزی ارومیه توسط ده‌ها زندانی جرائم خطرناک و مسئولین زندان مورد ضرب و شتم قر... ادامه مطلب

کولبران

دانشجویان

محیط زیست

حقوق زن

آزادی مذهب

پایان اعتصاب غذای خشک ابوبکر رستمی در زندان مرکزی زهدان

ابوبکر رستمی، دانشجوی زندانی محکوم به اعدام که از روز چهارشنبه ۳ آبان ماه در اعتراض به صدور حکم اعدام و نگهداری در بند زندانیان جرائم مواد مخدری اعتصاب کرده بود، بعد از یک هفته به اعتصاب غذای خشک خویش پایان داد. یک منبع مطلع به شبکه حقوق بش... ادامه مطلب

Copyright © 2015 KHRN.