شبکه‌ی حقوق بشر

کردستان

اعدامها

شکنجه

کولبران

بیانیه مشترک تشکلات کارگری: با سلب حق حیات از کولبران و کارگران امنیت جامعه تضمین نخواهد شد

بیانیه مشترک تشکلات کارگری: با سلب حق حیات از کولبران و کارگران امنیت جامعه تضمین نخواهد شد

۲۳ انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرهای مختلف ایران، با انتشار بیانیه‌ای مشترک تحت عنوان “با سلب حق حیات کولبران و کارگران امنیت جامعه را تضمین نخ... ادامه مطلب

دانشجویان

محیط زیست

حقوق ملی

حقوق زن

حقوق کارگری

انتشارات

آزادی مذهب

اعدام یک زندانی سنی‌ مذهب کُرد در زندان رجایی‌ شهر کرج

روز گذشته مسئولین زندان رجایی‌ شهر کرج از اجرای حکم اعدام سید جمال موسوی “زندانی سنی‌ مذهب کُرد” در طی روزهای گذشته خبر داده و اعلام کرده‌اند جنازه تحویل نیروهای امنیتی داده شده است. به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، روز گذشته شن... ادامه مطلب

Copyright © 2015 KHRN.