شبکه‌ی حقوق بشر

کردستان

اعدامها

شکنجه

کولبران

دانشجویان

محیط زیست

گزارش تحلیلی شبکه حقوق بشر کردستان درباره بازداشت‌‌ جمعی ده فعال کُرد در کامیاران و سنندج

گزارش تحلیلی شبکه حقوق بشر کردستان درباره بازداشت‌‌ جمعی ده فعال کُرد در کامیاران و سنندج

ـ بازداشت‌شدگان در جریان یک سناریوسازی امنیتی جهت اخذ اعتراف تحت فشار هستندـ امام جمعه و رئیس شورای شهر کامیاران تلویحا خواستار اعدام بازداشت‌‌ شدگان... ادامه مطلب

حقوق زن

حقوق کارگری

آزادی مذهب

دادخواهی جمعی از زندانیان سنی مذهب کُرد به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص نقض حقوقشان در زندان رجایی شهر کرج

جمعی از زندانیان سنی مذهب کُرد محبوس در زندان رجایی شهر کرج با انتشار نامه‌ای ضمن اعتراض به شرایط سخت تحمیل شده علیه آنان در زندان، خواستار حمایت کمیته حقوق بشر از حقوق اولیه‌ آنها و همچنین افزایش فشار علیه جمهوری اسلامی ایران در راستای پاس... ادامه مطلب

Copyright © 2015 KHRN.