شبکه‌ی حقوق بشر

کردستان

اعدامها

شکنجه

کولبران

دانشجویان

محیط زیست

حقوق زن

انتشارات

آزادی مذهب

آزادی یک روحانی کُرد با تودیع وثیقه / یک روحانی دیگر همچنان در بازداشت بسر می‌برد

ماموستا عبدالکریم آذرین، روحانی سنی مذهب کُرد بازداشتی بعد از گذشت بیش از سه ماه بازداشت با تودیع وثیقه از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد و داماد ایشان نیز که پیش از وی بازداشت شده بود همچنان در بازداشت بسر می‌برد. یک منبع مطلع به شبکه حقوق بشر... ادامه مطلب

Copyright © 2015 KHRN.