شبکه‌ی حقوق بشر

کردستان

اعدامها

شکنجه

کولبران

دانشجویان

محیط زیست

حقوق ملی

حقوق زن

حقوق کارگری

آزادی مذهب

بازداشت یک فعال مدنی یارسانی در کرمانشاه

سام عباسی گوره‌جویی، هنرمند و از فعالین مدنی یارسانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. شبکه حقوق بشر کُردستان مطلع شده است که این فعال مدنی کُرد روز پنج شنبه ۲۱ تیرماه در شهر کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت... ادامه مطلب

Copyright © 2015 KHRN.